Disputen

Er zijn twee afhankelijke disputen binnen Lux ad Mosam: a.h.d. Diogenes en a.d.d. AiNiA. Een dispuut is een groep Leden die zich op een aparte manier heeft verenigd. Deze groepen hebben een eigen bestuur en eigen activiteiten. De disputen organiseren ook activiteiten voor de hele Vereniging.

a.h.d. Diogenes

a.h.d. Diogenes, Heeren der c.s.v. Lux ad Mosam

a.d.d. AiNiA

a.d.d. AiNiA, Dames der c.s.v. Lux ad Mosam: dispuutbezetting anno 2016

© 2018 Lux ad Mosam