Disputen

Er zijn drie afhankelijke disputen binnen Lux ad Mosam: a.h.d. Diogenes, a.d.d. AiNiA en a.d.d. Xanthos. Een dispuut is een groep Leden die zich op een aparte manier heeft verenigd. Deze groepen hebben een eigen bestuur en eigen activiteiten. De disputen organiseren ook activiteiten voor de hele Vereniging.

a.h.d. Diogenes

a.h.d. Diogenes, Heeren der c.s.v. Lux ad Mosam

a.d.d. AiNiA

a.d.d. AiNiA, dispuutbezetting anno 2016

a.d.d. Xanthos

a.d.d. Xanthos

© 2020 Lux ad Mosam