Gedragscode

Het open karakter van c.s.v. Lux ad Mosam is iets waar wij als Vereniging trots op zijn. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zich ook welkom en veilig voelt. Daarom zijn er enkele gedragscodes geformuleerd, aan deze codes dient gehouden te worden door de Leden van c.s.v. Lux ad Mosam en gasten op activiteiten die door de Vereniging worden georganiseerd.

Codes

Discriminatie

Iedere vorm van het onterecht verschillend behandelen van personen op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook oftewel discriminatie wordt niet getolereerd.

Seksuele intimidatie

Ongewenste intimiteiten zoals ongewensten aanrakingen en seksuele intimidatie worden niet getolereerd.

Intimiderend gedrag

Intimiderend gedrag zoals pesterijen, uitsluiting en machtsmisbruik worden niet getolereerd.

Fysiek geweld

Iedere vorm van fysiek geweld wordt niet getolereerd.

Middelenmisbruik

Bij het betreden van een  activiteit die door c.s.v. Lux ad Mosam georganiseerd is dienen personen geen tekenen van dronkenschap te vertonen en wordt drugsgebruik niet getolereerd.

Acteren op gedragscode

Het bestuur van c.s.v. Lux ad Mosam staat in haar recht om op individuele basis te beschikken over een overtreding van de gestelde gedragscodes. Zo kan mensen toegang tot een activiteit, die door de Vereniging is georganiseerd, worden ontzegd of kan contact worden opgenomen met autoriteiten. Waar nodig kan de Raad van Advies hier een rol in spelen.

Uiteraard blijft een melding vertrouwelijk en wordt actie in overleg ondernomen.

Vertrouwenspersonen

Is er iets gebeurd bij c.s.v. Lux ad Mosam wat in strijd is met de gedragscode of verwante thematiek wat je wil delen met een vertrouwenspersoon? Dat kan met de interne vertrouwenspersoon vanuit het bestuur of bij de externe vertrouwenspersonen. Ook kan je terecht bij de vertrouwenspersonen vanuit de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd.

Uiteraard blijft een melding vertrouwelijk en wordt actie in overleg ondernomen.

Vertrouwenspersoon vanuit het bestuur van Lux ad Mosam

Gerjah Stoel
assessor@luxadmosam.nl
+31 (0)6 84 08 58 56

Vertrouwenspersonen vanuit externe organisatie

Ron van der Spoel
Annette van der Spoel
rvanderspoel@outlook.com

Vertrouwenspersonen vanuit Universiteit Maastricht

Wendy Geijen en Romy Beuken
vertrouwenspersoon@maastrichtuniversity.nl
+31 (0)6 28 03 50 33

Vertrouwenspersonen vanuit Hogeschool Zuyd

Yvonne van Houdt
yvonne.vanhoudt@zuyd.nl
+31 (0)6 21 59 66 23