Vereniging

Christelijk
Lux ad Mosam is een studentenvereniging met een christelijke grondslag. Dat betekent niet dat ieder lid christelijk is. Wel betekent het dat er in onze activiteiten een grote plaats ingeruimd is voor geloof. Dat uit zich aan de ene kant in fundamentele discussie, maar aan de andere kant in de mogelijkheid om samen te bidden of bijbelstudie te doen.

Verenigingsavonden
Op verenigingsavonden eten we gezamenlijk waarna een boeiende activiteit georganiseerd wordt die steevast afgesloten wordt met een borrel. Deze activiteiten, die georganiseerd worden door Commissies, Disputen of de Senaat, verschillen steeds van karakter. Denk bijvoorbeeld aan lezingen, een cantus, discussies, Sinterklaas, etcetera. Eens een avond meemaken? Kom gerust langs!

Kringavonden
Op de kringen staat of de Bijbel of discussie centraal. In groepen van ongeveer acht personen ga je gedurende het jaar in op de diepere onderwerpen van het leven. De variëteit aan achtergronden levert telkens weer interessante inzichten op.

© 2024 Lux ad Mosam