Geschiedenis

De voorgeschiedenis van Lux ad Mosam begint in Leiden, waar in 1886 de eerste christelijke studentenvereniging opgericht wordt. Het doel is een plaats te creëren waar studenten zich ontwikkelen en oriënteren; niet alleen op hun eigen studiegebied, maar op een breed scala van gebieden. De relatie tussen geloof – het begintpunt van het denken – en tal van maatschappelijke, wetenschappelijke, culturele onderwerpen staat centraal. Net als het creëren van een diepgaande amicale band tussen de leden, waarin geloof centraal staat.

Op 14 april 2010 onstond de christelijke studentenvereniging Lux ad Mosam vanuit een fusie tussen MSV Navigators en c.s.v. Ichthus Maastricht. Deze beide verenigingen, die weliswaar wat verschillen in karakter hadden, zagen hun visie steeds meer hetzelfde worden en besloten samen verder te gaan. Na een fusieproces werd in het voorjaar van 2010 de definitieve stap gezet en onstond de mooiste studentenvereniging van Maastricht. De visie komt veel overeen met die eerste vereniging in Leiden. Ze wil een open plaats zijn waar mensen zich kunnen ontwikkelen in hun geloof en als persoon, waar je bovenal opperbest kunt genieten van je studententijd.

De Vereniging lijkt daarmee jong, maar heeft wortels tot in 1985, toen Ichthus Maastricht opgericht werd. De iets jongere Maastrichtse Studentenvereniging Navigators zag op 25 maart 1998 het leven. Deze historische afkomst wordt uiteraard zeer gewaardeerd en in ere gehouden, en de geschiedenis van beide verenigingen speelt door in Lux ad Mosam.

De gezamenlijke activiteiten van de studentenvereniging vonden gedurende het jaar 2010/2011 plaats in het Petrushofje, een gebouw in de wijk Heer. Vanwege een verlangen naar een meer centrale plaats in de Maastrichtse binnenstad en de staat van het voorgenoemde gebouw verhuisde de Vereniging aan het begin van academisch jaar 2011/2012 naar een ruimte in de Waalse Kerk, een historisch gebouw dat stamt uit 1732.

In het verenigingsjaar 2013/2014 betrok Lux ad Mosam haar eigen Sociëteit Pharos aan de Bogaardenstraat.